Weekend bidden en vasten

25 mei tot 27 mei

In het weekend van 25, 26 en 27 mei nemen we tijd om met elkaar te bidden en te vasten!

25 mei tot 27 mei
Locatie
Gebouw Menorah
Paslaan 11
Apeldoorn

In het weekend van 25, 26 en 27 mei nemen we tijd om met elkaar te bidden en te vasten!

Aankomend weekend van vrijdag 25 t/m zondag 27 mei is er weer een weekend bidden EN vasten. Heel veel lezen we dat bidden en vasten hand in hand gaan. Vasten is een vast onderdeel van ons leven als discipelen. We geven, we bidden en we vasten. We vasten niet om God onder druk te zetten, we vasten om richting en bescherming (Ezra 8:21), we vasten om onze stem te laten horen (Jesaja 58), we vasten omdat de Bruidegom is weggenomen (Matteüs 9:15), we vasten om hulp te ontvangen (Handelingen 14:23), we vasten om leiding te ontvangen (Handelingen 13:1-3) en we vasten omdat zelfs Jezus ging vasten voordat Hij zijn werk op aarde begon. Tijdens ons vasten zullen we bidden voor ons als Familie Menorah, Menorah als gezin van God. God wil niet dat er iemand verloren gaat, Hij wil dat alle mensen tot bekering komen (2 petrus 3:9b). Hij wil ons redden omdat Hij van ons houdt (Psalm 18:20). God wil zo graag dat iedereen deel uitmaakt van Zijn gezin omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt. En als je deel uitmaakt van een gezin, betekent dat automatisch dat je voor elkaar zorgt. Niet alleen in praktische zin, maar ook op geestelijk gebied. Bidden voor elkaar is daarvan een niet te onderschatten onderdeel. Daarom gaan we bidden voor ons als familie, als gezin.

Waar bidden we dan voor als je het hebt over ons als familie. Dan bidden we bijvoorbeeld voor de individuele gezinnen, de huwelijken, de alleengaanden, onze kinderen en tieners, maar natuurlijk ook onze zendelingen en de contacten die we vanuit Menorah hebben met de dak- en thuislozen en de mensen die in Plexat komen. En niet te vergeten onze eigen familieleden en vrienden, met name ook diegenen die Jezus nog niet kennen.

Ben je nieuwsgierig waarom bidden voor familie zo ontzettend belangrijk is? Kom dan ook vrijdagavond naar de film ‘War Room’. Deze film laat op een heel duidelijke en vooral ook praktische manier zien waar gebed om draait en wat gebed uitwerkt.

Vervolgens willen we dit na afloop van de film en vooral op zaterdag in de praktijk gaan brengen.

Dus, komt allen naar het weekend want dit mag u niet missen!

THEMA
2 Petrus 3:9b:  Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
Psalm 18:20: Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij omdat Hij van mij hield.

PROGRAMMA:

Vrijdag 25 mei
19.00-22.00 uur
Film ‘War Room’ met nabespreking en gebed

Zaterdag 26 mei
Gedurende de hele dag vanaf 10.00 uur inloop voor persoonlijk gebed
12.00-14.00 uur
Korte inspirerende film, onderwijs en creatief gebed
15.00-16.00 uur
Gebedswandeling
16.30-17.30 uur
Gebed en profetie
18.00-20.30 uur
Korte inspirerende film, onderwijs
Lofprijs en aanbidding met gebed

Zondag 27 mei
09.45 uur dienst in het teken van Bidden en Vasten
Aansluitend aan de dienst is er een gezamenlijke lunch

 

Locatie
Gebouw Menorah
Paslaan 11
Apeldoorn