Haderech Nieuwsbrief

De HaDerech gemeente in Israël komt weer volledig samen in hun eigen gebouw. Samen hebben ze de handen uit de mouwen gestoken om ouderen te helpen.

Dit bericht is geplaatst op 25-08-2021

Haderech nieuwsbrief

Juli 2021

“Het heil is van de Here; Uw zegen is over uw volk”.

Psalm 3:9

 

Corona  virus

We kunnen een nieuwsbrief niet schrijven zonder de effecten van het corona virus te erkennen op het reilen en het zeilen van de gemeente. Zoals we ook in het verleden hebben geschreven moeten we flexibel zijn en onze plannen wijzigen conform de verschillende richtlijnen van de overheid. De pandemie heeft ons voor veel moeilijkheden gesteld waar we door de genade van God doorheen moesten gaan.

In de afgelopen weken zijn we naar ons eigen gebouw teruggekeerd voor de volledige capaciteit. Wij waren zo blij om de meeste van onze gemeenteleden weer van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten. Alhoewel er sommigen niet zijn teruggekeerd, hebben we het voorrecht verscheidene nieuwe gezichten te zien. We zien daarin hoe trouw de Heer is en hoe dicht Hij bij ons is. Ondanks de moeilijke periode van de pandemie zijn wij de Heer dankbaar voor de gestage groei die we in onze gemeente mogen zien.

Het lijkt er nu op dat we weer meer beperkingen zullen krijgen en we hebben geen idee hoe de toekomst er voor ons uit zal zien. Maar we zijn bereid om onze manier van samenkomen te veranderen als dat moet. Wij zijn vast besloten te blijven samenkomen ook al moet dat weer in kleine groepjes. Wilt u voor ons bidden om wijsheid en leiding in het bijzonder voor de leiding van de gemeente?

 

Kinderen en jeugd activiteiten

Het hele jaar door hebben we door de week een Bijbelclub voor de kinderen van onze gemeente gehouden. Wij ervoeren dat de club erg gezegend werd en er kwamen zelfs enkele kinderen van andere gemeenten van onze stad. De kinderen hebben twee weken geleden op de Bijbelclub het einde van het schooljaar gevierd. Nu is er er een korte zomervakantie. We zijn al weer enthousiast en zien er weer naar uit het volgend schooljaar in september te beginnen. Maar voor die tijd, op het eind van de maand juli, houden we een vakantiebijbelschool voor onze kinderen en voor enkele kinderen van andere gemeenten. Wilt u voor de kinderen blijven bidden? Wat betreft de bediening voor de kinderen, we namen twee bijzonder begaafde vrouwen in dienst die de Bijbelclub op een heel bijzondere manier hebben geleid. We danken God voor hen.

 

 

Wat we deze zomer ook zullen houden is ons jaarlijks jeugdkamp. Deze keer zal dat in het midden van het land zijn en we verwachten voor onze jeugd dat het weer een bijzondere ervaring zal worden. We bidden dat de corona beperkingen niet teveel roet in het eten zullen gooien en dat iedereen weer naar huis zal gaan met Gods vrede in het hart en met een brandende passie om onze Here Jezus te dienen. Wilt u voor het kamp, de jeugd en de jeugdleiders blijven bidden?

 

Een helpende hand voor de ouderen

“Een hand voor de ouderen” is een project waar we in juni 2019 mee zijn begonnen samen met de welzijn afdeling van de lokale overheid van Karmiël. Het project heeft als doel de ouderen in Karmiël te helpen. En dan gaat het om onderhoud en reparaties van hun huis zoals het vervangen van druppelende kranen, het herstellen van een lekkend dak, het oplappen en schilderen van muren, schilderijen ophangen, de vuilnisemmers leegmaken, de tuin opknappen en nog veel meer.

Dit jaar hebben we tientallen aanvragen van ouderen behandeld en afgewerkt. Met veel liefde en blijdschap gaven we hulp bij veel grote en kleine klussen. Het doel daarbij was de liefde en het licht van de Messias te laten zien aan degene die Hem nog niet kennen. Dat is een voorrecht en een zegen. Maar ook een antwoord op onze gebeden om de oudere mensen in onze stad te kunnen dienen.

 

Gezondheid

In de afgelopen weken zijn veel mensen van onze gemeente, in het bijzonder de jongeren, getroffen door allerlei verschillende medische en orthopedische kwalen. Verschillende mensen hadden een operatie nodig en anderen kregen speciale behandelingen. Wilt u voor deze gemeenteleden bidden? Verder zijn er in onze gemeente nog al wat ouderen die tijdens de pandemie begrijpelijkerwijs sneller zijn verouderd. Hun ontberingen zijn duidelijker dan ooit geweest. Wij doen ons best hen te ondersteunen en er voor hen te zijn. Wilt u bidden voor de aanwezigheid van de Heer en Zijn vertroosting in hun leven?

 

De activiteiten van de voorgangers

Yossi

We mochten na bijna 20 jaar ons huis verkopen om een appartement in een nieuw appartementsgebouw te kunnen kopen. Helaas kon de aannemer zijn belofte om het appartement op de afgesproken tijd op te leveren, niet waarmaken. We moesten daardoor naar een tijdelijk onderkomen verhuizen. Dat was in het huis van de moeder van Ronit. Maar we namen van de gelegenheid gebruik om de zaken voor haar huis te regelen en we hebben genoten van een gezegende tijd met haar. We bidden dat we spoedig de sleutels van ons appartement kunnen krijgen.

Onze zoon Immanuel heeft de cursus “”Hebreeuws voor de volken” kunnen afronden. In augustus gaat hij met een delegatie naar Togo in Afrika. Daar zal hij ongeveer een maand blijven om Bijbels Hebreeuws te onderwijzen aan lokale voorgangers en Bijbelvertalers. Hij doet dat met nog een andere jongeman.

 

Liron

Mijn gewone werk in de gemeente bestaat uit het geven van onderwijs en het verlenen van pastorale hulp. Daarnaast is er een groeiend aantal gelovigen in het hele land die mij benaderen voor pastorale hulp. De pandemie heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op de mensen van het lichaam van de Messias. Maar de Heer is getrouw. Het is wonderbaar te zien hoe mensen genezing en troost van Hem ontvangen.

In een van de komende weken zal mijn vrouw Karin een operatie aan haar schouder ondergaan. Verschillende keren in het afgelopen jaar raakte het ontwricht. Wij stellen uw gebeden hiervoor op prijs en voor een spoedig herstel.

 

Ten slotte

Alle leden van de HaDerech gemeente met de gemeenteleiders willen u bedanken voor uw trouwe gebeden voor ons en voor uw grote liefde. We stellen het op prijs dat u met ons verbonden blijft en op de hoogte blijft van ons en ons werk. Ook door onze lessen, onze website, Facebook pagina en het Youtube kanaal.

Wij danken God voor u. We groeten u hartelijk in de naam van Jezus de Messias.

 

De HaDerech familie

www.kehilathaderech.org
 

טלפון: Tel: (972) 4 – 9885916

פקס: Fax: (972) 4 – 9885539
 

Kehilat Haderech

P.O. Box 502 ת.ד

Karmiel 2161401 כרמיאל

Israel