Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn

Op zondagavond 12 september is er weer Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen. Plaats: Baptistengemeente Apeldoorn, Bosweg 77. Tijd: 19.30 uur

Dit bericht is geplaatst op 25-08-2021

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn

Zondagavond 12 september 2021

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie/thee.

Om 19.30 uur opening, inleiding, gevolgd door twee gebedsronden tot 20.45 uur.

Plaats: Baptistengemeente Apeldoorn

Bosweg 77, Apeldoorn

i.v.m. corona zal de samenkomst zijn in de kerkzaal en volgens de regels van de overheid

(max. 60 deelnemers).

Neem eens iemand mee, registratie bij de deur.

Contact: gebedapeldoorn055@gmail.com

 

De volgende avond is:

31 oktober bij De Ontmoeting (Vergadering van Gelovigen)