Tips voor thema Psalmen

Vanuit Menorah Vorming zijn we bezig met de Psalmen. Deze maand is ook de ‘maand van de Bijbel’, een jaarlijks initiatief van verschillende uitgevers, omroepen, dagbladen en christelijke organisaties. Deze keer staan de Psalmen centraal! Een paar tips over activiteiten waarmee je het thema Psalmen verder kunt verdiepen. Je vindt deze tips ook terug op de Vorming site!

Dit bericht is geplaatst op 09-02-2022

-‘Symfonie van het Hart’: een podcast serie waarin elke dag een andere Psalm wordt behandeld. Kijk op https://www.symfonievanhethart.nl/

-‘Bidden met Psalmen’: een podcast serie met een korte overweging over een psalm met daarna drie open gebedsvragen. biddenonderweg.org/artikel/bidden-met-psalmen-in-alle-dingen-god-liefhebben-en-dienen