Inleiding prekenserie David

 • Agenda

  dec
  20
  Begint om 10:45
  dec
  20
  Begint om 15:00
  Gebouw Menorah
 • Laatste nieuws

  20 januari t/m 27 januari. ‘Recht voor ogen’ is het thema van de Week van Gebed 2019.
  De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand, november, het Wonder van Verlossing.
 • Laatste preek

  dec
  02
  Johan Evenblij
  Het tweede wonder van het kruis gaat over verlossing. Wat betekent verlossing? Het nieuwe testament gebruikt 4 woorden om de verschillende aspecten van verlossing te beschrijven.

Op zondag 10 september sprak Jan-Willem Grievink over "David als (Joods) Messias-voorbeeld". Die preek was de laatste in een serie van twaalf preken over David. In dit artikel geeft Jan-Willem een inleiding op de serie preken die via onze website nog steeds te beluisteren is.

Onze Heer en Heiland, Jezus Christus wordt in de Bijbel verschillende keren de ‘Zoon van David’ genoemd en de 'Leeuw uit de stam van Juda'. Dat alleen al maakt de figuur van David buitengewoon boeiend. De Bijbel besteedt heel veel aandacht aan deze herdersjongen die al heel jong tot koning werd gezalfd, maar vervolgens heel lang moest wachten totdat hij het ook echt zou worden. Heel veel in het leven van David lijkt zo onlogisch. Het begint al bij zijn afstamming. Hij is een nazaat van Lea, de vrouw van Jakob die wist dat ze bepaald niet Jakobs eerste keus was. Een nazaat van Perez die zowel zoon als kleinzoon van Juda was omdat die met zijn schoondochter naar bed was geweest. En zo gaat die geslachtslijn van David (en dus ook van Jezus) door met voorbeeldfiguren die niet voldoen aan de selectiecriteria om ideale ‘kerkleiders’ te kiezen. Davids geschiedenis zelf is al helemaal verre van perfect. Hij deed ongeveer alles fout wat je maar kunt bedenken: overspel, moord, opvoeding, lievelingskindjes, machtsmisbruik e.d. Maar David was ook corrigeerbaar, hij leerde van zijn fouten. Is dat wellicht de reden dat de Bijbel hem een ‘man naar Gods hart’ noemt?

Ik heb in de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd van Davids geschiedenis. Niet alleen geestelijk, maar vooral ook praktisch voor het willen leven als christen in Gods Koninkrijk. In een serie van 12 preken heb ik geprobeerd om dat in te vullen. Hieronder de opsomming van de 12 preken en hun inhoud.

 1. Davids voorgeslacht
  • Het begint bij muurbloempje Lea.
  • Waarom kiest God Jozef niet als voorvader van Jezus?
  • De leeuwinnen in Davids geslachtslijn
 2. David wordt geroepen
  • Samuel moet Sauls opvolger zalven.
  • Wat zoekt God? Hoe kijkt God naar Zijn dienstknechten?
  • De lessen van Gods (niet zo voor de hand liggende) logica voor ons.
 3. David heeft (g)een strijdplan
  • Iedereen heeft zijn eigen Goliath!
  • Tegenstand komt ook van dichtbij
  • Hoe voer je onmogelijk gevecht?
 4. David moet in de wachtkamer
  • Bouwen door af te breken.
  • Karaktervorming in moeilijke momenten.
  • Soms moet je vluchten.
 5. David als koning
  • Van Hebron tot Jeruzalem.
  • God dienen of Hem voor de voeten lopen?
  • In dienst van Gods plan!
 6. David en verleiding
  • Geld, seks en macht…
  • Het wonder van genade.
  • De zegen van corrigeerbaarheid en bevrijding!
 7. David en zijn gezin
  • De valkuilen van ‘laat maar waaien’…
  • De vruchten van je opvoeding kunnen lang nawerken…
  • De bloedband die pijn doet.
 8. David en zijn team
  • God kan van schorriemorrie helden maken!
  • Mogen je vrienden alles zien…?
  • Je hoeft het niet alleen te doen!
 9. David als Salomo’s wegbereider
  • Aanmoedigen is ook een vak!
  • Voorbereiden, delegeren en vertrouwen…
  • God wil wonen bij Zijn volk.
 10. De Tabernakel van David
  • Bij God luistert het nauw.
  • De vrije toegang tot God!
  • Aanbidding als levensstijl
 11. David als beelddrager van menselijkheid
  • Met het hart op de tong!
  • Je ziel blootleggen, ook de bittere kanten.
  • Heel gewoon en daarom bijzonder…
 12. David als (Joods) Messias-voorbeeld
  • Profetische betekenis van David.
  • Het Lam van God is de Leeuw uit de stam van Juda.
  • De gemeente heeft Joodse wortels.

Een voetnoot van mij, Jan-Willem Grievink.

De laatste preek heeft mijzelf in de voorbereiding het meest geraakt. Die is ook nog niet ‘af’. Er is nog zoveel meer te zeggen over de gemeente en haar Joodse wortels en het gevaar van sektarisme en romantiek. Veel christenen hebben de neiging om ‘Joodje te spelen’ met het gevaar dat hun liefde voor het Joodse volk puur rituele of dogmatische trekjes krijgt. Andere christenen, die dat met een zekere weerzin aanzien, keren zich vervolgens maar helemaal van Israël af. Ik ben er diep van overtuigd dat de kerk uit de heidenvolken de les van Romeinen 9, 10 en 11 moet leren. We moeten niet doen alsof we Jood zijn en Joodse gebruiken moeten naleven. Maar we moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij geënt zijn op de edele olijfboom. Onze Heiland is een Jood. Hij komt terug als Koning der Joden. De zegen van het nieuwe Verbond is er ook voor ons. We zijn mede-erfgenamen. Maar niet ‘buiten die Koning der Joden’ om. Ik geloof zelfs dat de derde opwekking alles te maken gaat krijgen met het bij elkaar komen van Woord, Geest en het besef over onze Wortels.

De eerste opwekking 500 jaar geleden kwam vanuit de reformatie. De ontdekking van de kracht van het Woord. Maar, op het eind van zijn leven was Luther was een verschrikkelijke antisemiet geworden. Pas na de Tweede Wereldoorlog hebben de reformatorische kerken hun zicht op het Joodse volk terug gekregen, doordat ze geleidelijk afstand hebben genomen van de vervangingstheologie.

120 jaar geleden kwam de (her)ontdekking van de Heilige Geest, het deel van de Drie-eenheid dat de kerk had weggemoffeld. De tweede opwekking. En dat deel van de kerk (de Geest-kant) had aanvankelijk een sterk besef van verbondenheid met Gods beloften aan Israël. De laatste 10 jaar begint dat te schuren omdat er (kleine) bewegingen binnen de charismatische beweging zijn ontstaan zoals ‘Kingdom-now’ (wij moeten het Koninkrijk bouwen) en 'Raptureless' (Jezus is allang teruggekomen), die beide het zicht op onze ‘wortels’ vertroebelen omdat ze Gods beloftes aan Zijn volk opnieuw vergeestelijken.

Maar ik zie ook dat de drie naar elkaar schuiven. Eerst zien we de laatste jaren dat de ‘Woord-kant’ van de kerk en de ‘Geest-kant’ van de kerk elkaar vinden in de Oecumene van het Hart. Nog niet zo heel lang geleden hebben ze naar elkaar de zonden uit het verleden opgeruimd en dat creëert eenheid waaruit vrucht begint te komen. Nu komt de volgende beweging op gang. Het aantal Messias belijdende Joden groeit sterk in het land Israël. De bedekking die maakte dat de Joden moeite hebben om Jezus te erkennen als ‘het Lam van God’, begint weg te rollen. Natuurlijk hadden ze over Jezus gehoord, maar hun perceptie was dat die Jezus primair een Rooms Katholiek of Protestants karakter had. En dat komt omdat de bedekking die er bij de gelovigen uit de heidenvolken (wij christenen dus) aanwezig is, ook begint af te rollen. Wij hadden moeite om voluit te erkennen dat Jezus niet alleen het Lam van God is, maar ook de Leeuw uit de stam van Juda, de Koning der Joden die terug gaat komen voor Zijn volk, het volk van de Joden.

Ik geloof heel sterk dat “het herstel van alle dingen”, waarover Petrus het heeft in Handelingen 3, niet alleen pas zal beginnen als Jezus terug komt, maar ook als Woord, Geest en (besef/respect voor de) Wortel ‘gepaard’ worden. De derde opwekking? Een voorbode van de Wederkomst?

 

Wilt u alle preken nog een keer beluisteren?

 • U kunt ze vinden op deze website onder "MEDIA" , "Preek gemist?" en kies bij serie op "David" (vergeet niet op de knop met vergrootglas te drukken). 
 • Of gebruik deze directe link naar de serie
Geplaatst op 15-09-2017