Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn

Corona update: het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen gaat helaas op 22 maart en op 5 april niet door. U kunt deelnemen aan de Dag van Nationaal Gebed op 18 maart.

Beste mensen,

Tot onze spijt moeten we u meedelen dat het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen op 22 maart bij de Baptistengemeente en op 5 april bij De Ontmoeting beide keren niet doorgaat i.v.m. de crisis rond het Coronavirus. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de bijeenkomst op 17 mei door kan gaan. We houden u op de hoogte, mocht dat anders worden. Voor zondag 22 maart vragen wij of u thuis zou willen bidden voor de onderwerpen waarvoor we anders samen zouden zijn gaan bidden. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijlage.
Verder roepen wij u op deel te nemen aan de: 

Dag van Nationaal Gebed op 18 maart 2020

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Graag ondersteunen we dan ook het initiatief tot een “Dag van Nationaal Gebed” voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.
Meer informatie o.a. over het programma: missienederland.nl

Mede namens Erik van Duyl, Jolanda Kraaijkamp en Maaike & Niek van Gemeren, 
Luc Cozijnsen


Zondagavond 17 mei 2020
Bidden voor Apeldoorn
en omliggende dorpen

Vanaf 19.00 uur ontvangst
met koffie, thee
Om 19.30 uur aanvang aanbidding,
gevolgd door gebed tot 21.00 uur.
 
Plaats: Berea Noord 

Contact: gebedapeldoorn055@gmail.com

Geplaatst op 17-03-2020