Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn

Corona update: het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen gaat helaas op 22 maart en op 5 april niet door. U kunt deelnemen aan de Dag van Nationaal Gebed op 18 maart.

Beste mensen,

Tot onze spijt moeten we u meedelen dat het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen op 22 maart bij de Baptistengemeente en op 5 april bij De Ontmoeting beide keren niet doorgaat i.v.m. de crisis rond het Coronavirus. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de bijeenkomst op 17 mei door kan gaan. We houden u op de hoogte, mocht dat anders worden. Voor zondag 22 maart vragen wij of u thuis zou willen bidden voor de onderwerpen waarvoor we anders samen zouden zijn gaan bidden. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijlage.


Zondagavond 17 mei 2020
Bidden voor Apeldoorn
en omliggende dorpen

Vanaf 19.00 uur ontvangst
met koffie, thee
Om 19.30 uur aanvang aanbidding,
gevolgd door gebed tot 21.00 uur.
 
Plaats: Berea Noord 

Contact: gebedapeldoorn055@gmail.com

Geplaatst op 17-03-2020