Het Wonder van Vergeving

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Verlossing.

De laatste week voor zijn sterven kwam Jezus elke nacht naar de Hof van Gethsemané om te bidden. Op zijn laatste avond, toen Jezus in de Hof van Gethsemané aankwam overviel Hem een wurgende angst. Hij wierp zich op de knieën en begon tot God te roepen. Jezus smeekte God niet het kruis, maar 'de beker' bij hem weg te nemen. De beker die Jezus werd voorgehouden was tot de rand toe gevuld met uw en mijn zonden. Alle zonden van de hele wereld - van Adam tot en met de laatstgeborene - werden geconcentreerd in de beker die Jezus aangeboden had gekregen. De beker gevuld met de zondelast van de gehele mensheid drukte zwaar op Hem, Jezus werd geconfronteerd met alle zonden van ieder die reeds geboren was of nog geboren zou worden. Jezus maakte zich vrijwillig één met onze zonden toen Hij de beker leegdronk. Op dat moment werd Jezus geconfronteerd met jouw zonden in zijn lichaam, in zijn ziel en in zijn geest. De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur was, werd in alle delen van zijn goddelijke natuur hiermee getroffen. Jezus is het vlekkeloos en onberispelijke Lam van God, dat de zonde van de hele wereld zou wegnemen.

Jezus nodigt jou uit om jouw beker, vol met jouw zonden, aan Hem te geven. Wij mogen dan uit Zijn beker van verlossing en bevrijding drinken, tot vergeving van je zonden. Gods vergeving kent geen grenzen. Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaan komt, hoe ernstig of hoe vaak je ook gezondigd hebt: God staat klaar om jou als zijn kind in Zijn armen te sluiten en je zonden te vergeven. Gods hart is vol van Liefde voor jou! Hij is diep bewogen met wat jij hebt meegemaakt. Iedere keer wordt Gods bovennatuurlijke kracht vrij gezet wanneer wij Hem én aan elkaar onze zonden belijden.

Zet daarom de eerste stap en geef je levensbeker vol met al je zonden aan Jezus. Het is al volbracht! Als jij gelooft, dat Jezus jouw levensbeker heeft leeggedronken en dat Hij dit voor jou heeft gedaan, zal jij het Wonder van Vergeving ontvangen. Je levensbeker aan Jezus geven is niets anders dan je zonden aan Hem belijden.

Een preek beluisteren over dit onderwerp? Klik hier

 

 

Bron: Vrij Zijn TV

Het volgende gebed kan je helpen om deze stap te zetten en het Wonder van Vergeving te ontvangen.

Gebed Vergeving

Here Jezus,

Dank U wel dat U God hebt toegestaan om al

mijn zonden op U teleggen. U werd met mijn

zonden tot zonde gemaakt. Daarom wil ik al

mijn zonden aan U belijden en zo mijn

levensbeker aan U geven. U hebt mijn zonden

gezien, U hebt mijn zonden geproefd. U hebt

mijn beker leeggedronken in mijn plaats.

Vader, dank U wel dat ik mag ervaren dat al

mijn zonden worden vergeven en van mij

worden weggenomen. Dank U wel dat mijn

hart wordt gereinigd door het bloed van de

Here Jezus. Ik dank U voor het Wonder van

het Kruis.

Amen

Geplaatst op 26-11-2018