Het wonder van Verlossing

 • Agenda

  nov
  21
  Begint om 19:00
  Gebouw Menorah
  nov
  22
  Begint om 20:00
  Gebouw Menorah
 • Laatste nieuws

  Shine the Light of Christmas. 21 december 2019. Een concert van Graham Kendrick is een unieke kans om Kerst te vieren in een bijzondere sfeer. Een feest om niet meer te vergeten.
  Op donderdagmiddag 28 november komt de Jeugd van Vroeger opnieuw bij elkaar. Wij gaan met de MAF( Mission Aviation Fellowship) naar verre oorden.
 • Laatste preek

  nov
  10
  Johan Evenblij
  Als Petrus door de Heer Jezus wordt verteld dat hij binnenkort zal sterven, schrijft hij zijn 2e brief. Hij houdt zijn lezers voor hoe ze onbelemmerd toegang kunnen krijgen tot het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Belangrijke lessen, ook voor vandaag!

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Verlossing.

Rond middernacht ging Judas met een afdeling Romeinse soldaten en tempelsoldaten op weg naar de Olijfberg. Op deze dramatische avond kwamen ruim tweehonderd soldaten, priesters en oudsten op Jezus af om Hem gevangen te nemen. Jezus deed een stap naar voren en vroeg: Wie zoeken jullie? De soldaten antwoordden: Jezus van Nazareth. Op het moment dat Jezus antwoordde met de woorden: Ik Ben. Ontstond er een grote chaos. Allen die Jezus gevangen wilde nemen deinsden als één man achteruit. Zoals God zich aan Mozes openbaarde bij de brandende braamstruik: Ik ben die Ik ben, maakte Jezus hier duidelijk dat Hij één was met de Vader in de hemel. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ze hebben Jezus niet vermoord. Ze konden Hem niet gevangennemen. Niet Judas, maar Jezus zelf, als Hogepriester gaf Zijn leven vrijwillig.

Petrus greep zijn kans. Hij droeg een kort zwaard onder zijn kleding en deed een uitval naar Malchus, de slaaf van de hogepriester. Petrus haalde uit en het oor van Malchus viel op de grond. En Jezus? Jezus bestrafte Petrus en op wonderlijke wijze plaatste Hij het oor weer aan het hoofd van Malchus, en stuurde hem zó als een persoonlijke getuige, terug naar Kajafas. Vervolgens stak Jezus zijn handen naar voren, zodat ze Hem gevangen konden nemen.

De soldaten brachten Jezus eerst naar Annas, de hogepriester. Deze ondervroeg Hem op twee punten: Jezus’ discipelen en zijn leer. Jezus vroeg, na een tijd van zwijgen, waarom ondervraagt u Mij eigenlijk. Hij wees op een paar aanwezigen en zei: Vraag het aan hen. Zij kunnen u vertellen wat Ik gezegd heb. Eén van de aanwezigen sloeg Hem met een stok en zei: zo wordt niet tegen de hogepriester gesproken. Annas die zag dat zijn verhoor niets opleverde, zond Jezus gebonden naar de hogepriester Kajafas. Jezus liet zich in het paleis van de hogepriester Annas in onze plaats vals beschuldigen.

Telkens probeert de boze ons tot zonden te verleiden, om ons daarna te beschuldigen dat we gezondigd hebben. Gods genade is zo overweldigend dat Hij jou vergeving van je zonden aanbiedt en vrijspraak van Zijn oordeel over jouw zonden. Jezus heeft jouw zonden én Gods oordeel over jouw zonden op zich genomen. Jezus stierf in jouw plaats aan het kruis.

Door in geloof uit te spreken dat Jezus in jouw plaats is gekruisigd en gestorven, word jij door je schuld- en geloofsbelijdenis één met Jezus gemaakt. Dan beleef jij het wonder dat God al je zonden wegneemt en dat Hij je vrijspreekt van elke aanklacht en schuld. Jij staat nu op in een nieuw leven, samen met Jezus, omdat God je in een eenheid met Christus heeft goedgekeurd en aanvaard als Zijn geliefde kind. Dat is Gods buitensporige genade.

Een preek beluisteren over dit onderwerp?Klik hier

 

Met het uitspreken van het volgende gebed,

geef je God alle dank en eer, die alleen Hem toekomt

Gebed Verlossing

Vader in de hemel,

Dank U wel dat Jezus in mijn plaats vals is beschuldigd. Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis moet de aanklager voor altijd zwijgen. Al mijn zonden zijn door U vergeven. Dank U wel, Vader, dat ik door het wonder van het kruis ben vrijgesproken en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind.

Amen.

 

Geplaatst op 19-12-2018