Het wonder van reiniging

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Reiniging.

Annas zag dat zijn verhoor mislukt was, Jezus werd opnieuw gebonden en naar Kajafas gebracht. Jezus moest voor de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Israël, verschijnen om opnieuw verhoord te worden. Er werden enkele aanklagers opgetrommeld, deze klaagden Jezus aan. De getuigen waren echter vals en spraken elkaar tegen. Twee nieuwe getuigen kwamen aan, deze brachten een 'godslasterlijke' uitspraak van Jezus naar voren. Jezus zou de tempel, de woonplaats van God, hebben aangevallen. Jezus werd, met instemming van de Hoge Raad, bespot, bespuugd en geslagen. Na een nacht zonder slaap en de gigantische strijd met de zonde, was Jezus doodop. Het lijden zou alleen nog maar erger worden. Kajafas bezwoer Jezus om de waarheid te spreken, hij wilde een antwoord op de volgende vraag: Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God? Jezus antwoordde: U zegt het. Op dat moment ontplofte Kajafas van woede, hij verscheurde zijn kleren en schreeuwde: Hij lastert God! Kajafas zei tegen de mannen van de Hoge Raad: U hebt het allemaal gehoord, wat doen we met Hem? De mannen van de Hoge Raad schreeuwden het uit: Hij moet ter dood gebracht worden!

Je geweten klaagt je aan.

Veel christenen weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven dat de aanklacht van de boze in hun leven moet verstommen, toch blijven velen met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Niet alleen de boze klaagt je aan, maar ook je eigen geweten klaagt je van binnenuit aan. Hierdoor voel je je nog steeds schuldig.

Wat is je geweten.

God heeft je een geweten of bewustzijn gegeven waarmee je van nature aanvoelt of iets in orde is of niet. Het is het door God gegeven onderscheidingsvermogen om niet het verkeerde te doen. Door te zondigen wordt je geweten besmet, zodat je het van nature allemaal niet zo goed meer kunt aanvoelen. Je geweten wordt door de zonde als het ware verdoofd, afgestompt en minder gevoelig om het goede van het kwade te onderscheiden. Het is een proces waarin je langzaam maar zeker steeds verder van een zuiver Godsbesef wegglijdt

Door het wonder van het kruis kan God je geweten reinigen, zodat negatieve herinneringen aan je zondige verleden - in de vorm van flashbacks, nachtmerries en herbelevingen - je niet langer achtervolgen.

Een preek beluisteren over dit onderwerp? Klik hier!

Met het uitspreken van het volgende gebed,

vraag je God om je geweten te reinigen.

Gebed Reiniging

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het derde wonder van het kruis. In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus, zodat mijn geweten mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem ga verstaan. Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken en ik innerlijke genezing mag ontvangen. Dank U wel dat ik in uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen. Dit bid ik in Jezus’ naam.

Amen.

Geplaatst op 13-01-2019