Het wonder van genezing

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Genezing.

Dit bericht is geplaatst op 12-03-2019

Vroeg in de morgen werd door de Hoge Raad besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus konden over halen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hadden zij niet het recht de doodstraf te voltrekken. Jezus werd na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld over geleverd aan Pilatus. Jezus werd riek keer door Pilatus verhoord en elke keer kwam de Romein tot de conclusie: Ik vind geen schuld in deze mens. Pilatus wil Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben.

Gegeseld door Romeinse soldaten.

De geseling door Romeinse soldaten stond bekend als zeer bloedig. Zij lieten striemen achter op het hele lichaam. De gesels waren speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Jezus werd geheel naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden, de armen uitgestrekt omhoog, het gezicht naar de pilaar. De geseling werd uitgevoerd door twee soldaten die om beurten sloegen. De slagen werden systematisch toegediend vanaf de schouders tot en met de kuiten. Het aantal slagen was bij de Romeinen in wezen onbeperkt. De Joodse wet had het aantal slagen beperkt tot 39 slagen. De geselslagen waren uitgedacht om de pijn tot in het extreme op te voeren. In de situatie waarin Jezus zich bevond, was de geseling al genoeg om Hem te doden. Zijn lichaam werd verwoest, kapotgeslagen en misvormd.

Wat is de zin van dit vreselijke lijden?

Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte gekend had, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen?  Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien. Had Hij niet op een andere -minder gruwelijke manier - kunnen sterven? Wat is de zin van dit vreselijke lijden? Het moet een betekenis hebben. Als wij aan het lijden van Jezus geen enkele betekenis of waarde kunnen ontlenen, had hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven.

Zoals de Man zonder zonde als onze zonden op zich nam, zo heef de Man zonder ziekte al onze ziekten op zich genomen. In elke geselslag - die Zijn volmaakte lichaam verscheurde - nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in Zijn lichaam heeft gedragen. Zoals Jezus in Gethsemané de beker - die tot de rand toe gevuld was met onze zonden - leegdronk, zo heeft Hij bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. God wil dat jij opziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing.

Een preek beluisteren over dit onderwerp? Klik hier! 

Met het uitspreken van het volgende gebed,

Dank je God dat Jezus jouw ziekte op zich heeft genomen.

Gebed Genezing

Here Jezus,

Dank U wel dat er geen verwoestende ziekte bestaat die U niet tijdens de geselslagen op U hebt genomen. Door uw striemen is er ook voor mij genezing gekomen. Daarom bid ik dat ik Uw goddelijke kracht tot genezing ontvang en mag uitdelen aan hen die ziek zijn. Kom met Uw kracht en help mij om volhardend Uw wil te doen, door ook voor anderen die ziek zijn te bidden voor genezing. Dank U wel voor zoveel liefde.

Amen