Het wonder van bevrijding

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019, de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Bevrijding

Na de wrede geseling namen de soldaten Jezus mee naar de binnenplaats. De soldaten rukten Hem de kleren van het lijf en hingen over de kapotgeslagen rug een Romeinse soldatenmantel. Jezus was door zijn volksgenoten als een koning Jeruzalem binnengehaald, daarom gaven ze Hem spottend een rietstok in zijn hand als scepter en vlochten zij van doornige twijgen een ‘kroon’ en zetten deze hardhandig op zijn hoofd.

Doornen op zijn hoofd.

De doornenkroon was vervaardigd van uitgedroogde takken van een boom die vlijmscherpe doornen heeft, die gemakkelijk door de schedelhuid kunnen boren. De Romeinse soldaten spuugden Hem in het gezicht, rukten de rietstok uit zijn hand en sloegen Hem ermee op het hoofd, zodat de vlijmscherpe doornen in zijn huid drongen. Deze ‘kroning’ van Jezus maakte zichtbaar dat Jezus is gekomen om gekroond te worden met de doornenkroon van ons leven.

De vloek van de zonde

De doornenkroon waarmee Jezus door de Romeinse soldaten werd gekroond, staat symbool voor de vloek: de gevolgen van de zonde in ons leven.

De beste definitie van een vloek is eenvoudig: de gevolgen van de zonde. Jezus heeft niet alleen onze zonden op zich genomen, maar ook de gevolgen van de zonde.

Wees geen slachtoffer

Sommige christenen zitten gevangen in het onrecht van hun verleden, waardoor ze in een slachtofferrol terecht zijn gekomen. Zij geloven de leugen dat hun leven bepaald wordt door hun verleden. De waarheid is echter dat de keuzes die we maken ons leven bepalen. De keuzes van gisteren bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven vandaag. Als wij geloven in Jezus, dan wordt ons leven niet langer bepaald door wat ons is aangedaan, maar door wat vóór ons is gedaan aan het kruis. De waarheid is dat Jezus slachtoffer werd in onze plaats. Jezus wil dat wij het wonder van het kruis omarmen.

De doornenkroon van jouw leven

Jezus is naar deze wereld gekomen om door jou gekroond te worden met de vloek van de pijnlijke gevolgen van de zonde in jouw leven. Jezus wil dat jij jouw doornenkroon aan Hem geeft: je verleden, je pijn, je woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoelens, je recht op vergelding, je slachtofferrol, je zondepatronen en je verslavingen.

Jezus zegt: ‘Kom alles is volbracht. Ik heb de strijd gestreden. Ik heb alle gevolgen van de zonde in jouw leven op Mij genomen. Wees niet bang, maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven!’ 

Een preek beluisteren over dit onderwerp? Klik hier! 

Gebed Bevrijding

Vader in de hemel,

Vergeef mij dat ik mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Ik bekeer mij van alle zondepatronen in mijn familie: verslavingen, geweld, onreinheid, toverij, egoïsme, geldzucht (en/of wat Gods Geest mij te binnen brengt). Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Ik geef Hem mijn verleden, mijn pijn, mijn woede en verdriet, mijn afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens en mijn recht op vergelding. Omdat Jezus mijn doornenkroon gedragen heeft, ben ik - in de naam van Jezus - nu vrij van elke kwade invloed en elke donkere schaduw over mijn leven. Ik kies ervoor om U gehoorzaam te zijn en om elke dag in uw zegen te wandelen. Dank U wel voor zoveel liefde en genade.

Amen.

Geplaatst op 26-03-2019