Het wonder van verzoening

De kringen van Menorah behandelen tot aan Pasen 2019 de zeven wonderen van het kruis. Van elk wonder van het kruis willen wij hier een korte samenvatting geven. Deze maand het Wonder van Verzoening.

Dit bericht is geplaatst op 09-04-2019

Met de doornenkroon op het hoofd en de rode soldatenmantel over  zijn kapotgeslagen rug gehangen, werd Jezus door Pilatus publiekelijk tentoongesteld met de beroemd geworden woorden: ‘ ecce homo’  (zie de mens). Het bloed stroomde Jezus’ over het gezicht en doordrenkte de soldatenmantel. Pilatus deed alle moeite om Jezus vrij te laten. Maar liefs drie keer zei hij dat Jezus onschuldig was.De Joden begonnen te schreeuwen: Als u Jezus vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! Amicus Caesaris was een erenaam voor hooggeplaatsten in het Romeinse Rijk. Pilatus was niet bereid zijn aardse positie op te geven voor deze hemelse koning. Pilatus kon de kruisiging niet langer tegenhouden. Niet ten koste van zichzelf. Pilatus naaste zijn handen in onschuld en gaf het bevel Jezus te kruisigen.

Op weg naar Golgotha

De soldatenmantel werd op ruwe wijze van Jezus afgenomen, wat een verschrikkelijke pijn veroorzaakte. Op weg naar de executieplaats, met Zijn eigen kleren aan, werd Jezus opgedragen zelf zijn kruis te dragen; dat wil zeggen: alleen de dwarsbalk. De weg van het Pretorium naar Golgotha, later genoemd de Via Dolorosa, was zo’n zeshonderd meter lang en kon langzaam lopend in ca 15 minuten afgelegd worden. De weg was smal en hellend, de bestrating slecht en bovendien perste een mensenmenigte zich er doorheen. Langs deze weg moest Jezus, op zijn kapotgeslagen schouders, het zware dwarshout dragen.

Jezus weigerde zicht te laten bedwelmen

Rond negen uur in de morgen, het derde uur van de dag, bereikte de stoet Golgotha. De soldaten gaven Jezus, voordat Hij aan het kruis genageld werd, wijn met een pijnstillend middel erin. Toen Jezus ervan proefde, wilde Hij het niet drinken. Hij weigerde zich te laten bedwelmen. In Gethsemané had God Hem door een engel kracht gegeven om tot het uiterste te gaan en om helder te blijven tot het laatste moment.

Aan het kruis genageld

Aan de voet van het kruis werden de kleren van zijn lichaam getrokken. In enkele minuten tijd werd Hij door Romeinse soldaten aan het kruis vastgespijkerd. Bloedend aan hoofd, rug, handen en voeten zag Jezus er zo verwond uit dat velen het niet langer konden aanzien en hun hoofd afwenden. Een man, getekend door lijden, een man, die weet wat pijn is, een man, voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel. En toch: Hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. Om onze zonden werd Hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die Hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die Hij opliep, brachten ons genezing.

Marteling en dorst

De zes uur durende kruisiging was voor Jezus een martelende symfonie van pijn, die verergerde bij elke beweging, bij elke ademhaling. Sinds de Paasmaaltijd in de bovenzaal had Jezus niets gedronken, niet geslapen; Hij was de strijd aangegaan met onze zonden, Hij was geslagen, bespuugd, gegeseld en gekruisigd. Nauwelijks in staat nog iets te zeggen sprak Jezus de beroemd geworden woorden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Jezus sterft

Op Goede Vrijdag, om drie uur in de middag, klonk vanaf de gevelsteen van de tempel een luid bazuingeschal om aan te kondigen dat het paaslam was geslacht voor de zonde van het volk. Het was exact hetzelfde moment waarop Jezus met luide stem riep en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Niemand ontnam Jezus zijn leven, Hij gaf zijn leven vrijwillig uit liefde voor ons. Op hetzelfde moment scheurde het voorhangsel, van boven naar beneden, als teken dat de weg naar Gods tegenwoordigheid open is voor iedereen die gelooft in het wonder van het kruis.

Een preek beluisteren over dit onderwerp? Klik hier! 


            

            

Gebed Verzoening

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het wonder van verzoening. Ik dank U dat Jezus niet alleen mijn zonden, maar ook de straf als gevolg van mijn zonden op zich heeft genomen. Dank U wel dat U niet bent gekomen om mij te oordelen, maar om mij te redden. Door het wonder van het kruis kan ik nu vrij tot U komen en ben ik uw geliefde kind geworden. U houdt net zoveel van mij als dat U van Jezus houdt. Help mij te begrijpen wat Jezus allemaal voor mij heeft doorstaan, zodat ik nooit onverschilllig of zwak in mijn geloof zal worden.

Amen.