Satelliet diensten

Volgens de huidige richtlijnen van het RIVM (medio juni 2020) biedt ons gebouw aan de Paslaan 11 onvoldoende ruimte om op zondagmorgen een dienst te houden waarbij alle gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Hierdoor staat het “elkaar ontmoeten” onder grote druk. Om dit zo goed als mogelijk te ondervangen zullen we vanaf juli gaan starten met het aanbieden van de zondagmorgen diensten in satelliet locaties.

Dit bericht is geplaatst op 21-07-2020

Laatst geupdate 30 juni

Op de zondagmorgen wordt de dienst in Menorah via een livestream aangeboden. Hierbij kunnen we, in verband met de renovatie van de gevel en de daardoor beperkte toegankelijkheid van de bovenzaal, vanaf 1 juli in Menorah in totaal 50 bezoekers ontvangen. We willen ook wat flexibel blijven om bezoekers gastvrij te kunnen ontvangen. Waarschijnlijk kan dit aantal geleidelijk verhoogd gaan worden.

De stream kan zoals gebruikelijk thuis bekeken worden, maar we gaan de stream ook aanbieden vanuit diverse locaties in en direct rond Apeldoorn, waar meerdere mensen elkaar ontmoeten en samen naar de stream kijken. Deze locaties noemen we satelliet locaties.

Via https://www.menorahapeldoorn.nl/live kun je onze diensten bekijken.

Pilot

Zondag 14 juni is er een eerste pilot gehouden in 't Buurtpalet. De ervaringen die we daar opdeden zullen worden meegenomen naar andere satelliet locaties. In 't Buurtpalet zullen we starten met 30 bezoekers. Een andere satelliet locatie wordt Schenkers, hier willen we onze jongeren graag ontvangen. We zullen het idee van satelliet locaties naar behoefte verder uitrollen. In principe kan overal een dienst worden bekeken. Ook bij mensen thuis als daar de “1,5 meter afstandseis” kan worden gewaarborgd. Als je jouw huis als satelliet wilt inzetten, laat het dan weten door een mail te sturen naar: gemeenteburo@menorahapeldoorn.nl

Locatie verantwoordelijken

Op iedere locatie is er één persoon eindverantwoordelijk. In Menorah is dat de Oudste van Dienst. In de satellieten zijn dat de “gastheer of gastvrouw” herkenbaar aan hun badge. Deze zogenaamde "host" is verantwoordelijk voor het handhaven van het protocol, waarin wordt beschreven hoe we omgaan met de RIVM richtlijnen ten aanzien van een eventueel "check"-gesprek bij binnenkomst en de meest recente richtlijnen ten aanzien van samenzang. Zij kunnen die verantwoordelijkheid ook delegeren.

Ontmoeten & Rouleren & Reserveren

Om ervoor te zorgen dat we verschillende mensen ontmoeten zullen we gaan werken met een reserveringssysteem. Op deze manier reguleren we het aantal mensen dat per zondag een satelliet locatie kan bezoeken en proberen we ook te stimuleren dat je niet iedere zondag naar dezelfde satelliet locatie hoeft te gaan. Je ontmoet dan iedere zondag andere bezoekers.

Het reserveren van een plek in Menorah of in één van de locaties kan via de agenda van de betreffende dienst op de website. Bekijk hier de beknopte handleiding waarin we uitleggen hoe dat reserveren werkt. Voor diegenen die niet via de website kunnen reserveren kan telefonisch een plek worden gereserveerd. Op woensdagmorgen kan dan het gemeentebureau worden gebeld: 055 – 576 26 35.

 

Livestream start vanaf 5 juli om 10.00 uur

 

Tijdstip

De livestream zal vanaf 5 juli starten om 10.00 uur. Het gebouw aan de Paslaan 11 zal vanaf 09.30 open zijn waar dan ook gelegenheid is elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Ook na de dienst is er koffie. De host bepaalt of er voor de dienst bij hem/haar koffie gedronken kan worden. Deze en mogelijk meer actuele informatie is te vinden bij je reservering op de dienst in de agenda op de website.

Kinderdiensten

Op moment van schrijven wordt druk gewerkt aan het bedenken van een manier waarop ook de kinderen en jongeren elkaar blijven ontmoeten. Op 12 juli is er een “Buitendag” voor alle kindergroepen en vanaf september zullen de kindergroepen weer starten. Als je kinderen wilt meenemen naar de diensten kan dat, maar dan moet je wel een plekje voor ze reserveren. Leuk om te weten is dat er bij 't Buurtpalet een geweldige speeltuin is!

Afsluitende opmerking

Het uitwerken van de ideeën zal er ongetwijfeld toe leiden dat er met regelmaat zaken veranderen. We realiseren ons dat dit wat onrustig is en dat er veel aanspraak wordt gedaan op jullie flexibiliteit. We vragen iedereen daarom ook om mee te bewegen, geduld te hebben, verdraagzaam te zijn en bovenal voor ons te bidden. Bid dat we met de satelliet locaties een zegen zullen zijn voor de huizen en locaties waar we samenkomen. Dat het een zegen zal zijn voor de buurten waar we samenkomen en dat God er door grootgemaakt zal worden. Kortom bid dat Covid 19 een zegen zal uitwerken voor Apeldoorn!