Nieuws van Jacoline van der Kraan

Wat is de grootste vreugde voor een zendeling? Als hij mensenlevens gered ziet worden voor de eeuwigheid door de genade van de vergeving van zonden door Jezus Christus!

Dit bericht is geplaatst op 19-09-2020
Nieuws van Jacoline van der Kraan

Lieve broers, zussen en vrienden! Wat is de grootste vreugde voor een zendeling? Als hij mensenlevens gered ziet worden voor de eeuwigheid door de genade van de vergeving van zonden door Jezus Christus! En wat is het ‘werk in de wijngaard’ soms vermoeiend en hoeveel geduld hebben we nodig! Gods genade is zo groot! Je zou verwachten dat mensen die het Evangelie horen naar Hem toe zouden rennen! Gelukkig doen enkelen dat wel, maar voor velen gaat daar een lange crisis aan vooraf. Aan ons als Gods kinderen en dienaren de taak om voor hen te bidden, hen te bemoedigen, uit te nodigen, uit te dagen, lief te hebben en ondanks alles niet moe te worden om goed te doen. Jacobus, geinspireerd door Gods Geest, drukt het zo uit: “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere Jezus is nabij.” De vorige keer had ik jullie onder ander gebed gevraagd voor Nahom, een 17-jarige Ethiopische jongen in wie ik een verandering had gemerkt, ondanks de COVID-periode waarin we elkaar maar beperkt hebben ontmoet.

Enkele dagen geleden belde hij me ‘s ochtends terwijl ik op mijn werk was in de TV-studio. Hij wilde al een tijdje met me spreken, zei hij een beetje verlegen. En ja, dat had ik al wel in zijn ogen gezien in de momenten dat we elkaar kruisten vòòr of na de samenkomsten. “De Heer heeft mijn leven gered!” zei hij. Ik was er even stil van, maar ik wist dat het waar was, ik had het al gezien en gemerkt in hem, ook al is hij een heel introvert joch, maar nu bevestigde hij het met zijn eigen woorden. Ik heb hem laten vertellen. Het was begonnen, zei hij, toen ongeveer een jaar geleden, ik een keer tegen hem gezegd had: Nahom, ik ben voor je aan ’t bidden! Dat had hem aan ’t denken gezet en hij was begonnen serieus de Heer te zoeken. Langzamerhand werd het een crisis, die er toe leidde, dat hij, aan het eind van een ‘zwarte’ dag gedurende de lockdown periode, zich in gebed tot God heeft gekeerd en zijn leven aan Hem heeft toevertrouwd en vergeving van zonden heeft ontvangen. Hij viel in slaap en de volgende ochtend ontdekte hij een nieuw mens te zijn. Hij begon in zijn eentje zijn relatie met God op te bouwen, sloot zich af van zijn vrienden om niet beïnvloed te worden in zijn keuze en nu is hij ‘klaar voor de start’ van zijn leven als christen in onze complexe wereld! Jullie kunnen wel voorstellen hoe blij ik ben. Vijf jaar lang heb ik hem Bijbelles gegeven in de Ethiopische gemeente, daarna ingeschreven op de Italiaanse zondagschool en meegenomen naar zomerkampen en gemeenteweekenden. En op Gods tijd is het zaad ontkiemd. Bidden jullie mee voor zijn groei en dat hij vrucht mag dragen? Ik heb het ook nodig dat jullie me ondersteunen in gebed, zodat ik op de juiste manier al deze kinderen en tieners, waarvan een gedeelte niet uit christengezinnen komt te begeleiden en te bemoedigen God te volgen van hun kindzijn tot door de tienerleeftijd heen. In de speciale tijd die we nu leven probeer ik mijn tijd te verdelen tussen hen allemaal. De twee zondagschool klassen van de Ethiopische gemeente zijn de hele zomer doorgegaan, en er zit veel tijd in de voorbereiding, het inspreken en monteren van de videootjes en de verzending via whatsapp. Langzamerhand ben ik ze bijna allemaal thuis gaan opzoeken, waar we dan samen de Bijbel hebben gestudeerd en gebeden, een soort privé zondagschoolles. Dit heeft ze allemaal goed gedaan.

Voor de zondagochtenddienst schrijf ik een achttal kinderen en tieners van 9 tot 18 jaar in de voor de samenkomst. Het is een hele organisatie. Sommigen komen van ver met het openbaar vervoer, ikzelf vertrek twee uur vòòr het begin van de samenkomst om een viertal tieners hier en daar op te gaan halen. Dezen wonen allemaal buiten Rome en kunnen niet zelf gaan. Voor Henos heb ik iemand gevonden die vlak bij hem in een stadje buiten Rome woont, zodat ik hem niet thuis hoef te laten door ruimtegebrek in de auto. Wat zo bijzonder is: enkele tienermeisjes van 16, die al een tijdje niet meer meewilden naar de kerk, gaan sinds juni dat de kerk weer open is, elke zondag trouw met me mee. En Mario, een 14jarige Italiaanse jongen uit Palestrina, gaat morgen al voor de vierde keer achter elkaar met me mee. Ik weet niet wat er tot hem doordringt van de prediking van Gods Woord, maar gelukkig is dat het werk van de Heilige Geest. Zijn ouders zijn (nog) geen kinderen van God, maar zeker ook niet tegen het Evangelie. Ik ben blij dat ik hem mee mag nemen en bid (samen met jullie) dat God tot zijn hart zal spreken en hem zal overtuigen van Zijn liefde. Nog een heel ander gebedspunt: Voor een jonge vrouw, Monica, van 24 jaar. Vijf jaar geleden is zij door het hele proces van kanker in haar hersenen, operatie en chemokuur heengegaan. Ze heeft zich er goed doorheen geslagen, heeft haar schooldiploma gehaald, is gaan samenwonen en heeft nu een zoontje van bijna twee jaar. Toen ze twee maanden geleden een knobbel in haar borst ontdekten, leek de tumor goedaardig te zijn. De artsen zouden het knobbeltje weghalen en ze hoefde geen chemo. Maar het liep anders. Toen ze wakker werd uit de narcose ontdekte ze dat haar borst geamputeerd was, een hele schok. Zo zijdelings kent ze het Evangelie van enkele familieleden, maar ze heeft zich nooit zo geinteresseerd. Nu is ze echter op zoek naar God. En ze zocht kontakt met me. We hebben regelmatig whatsapp gesprekken en ze wil graag dat ik eens kom praten en ze kent me wel zò goed, dat ze ook wel weet waarover we dan zullen praten! Wie is een beter gespreksonderwerp dan onze Here Jezus, die niet alleen maar wil troosten en helpen, maar onze levens radikaal wil veranderen en een nieuwe dimensie wil geven! Voor de rest vraag ik jullie ook te bidden voor de heropening van de zondagschool volgens alle nieuwe regels. We hebben de inschrijvingen al gedaan, zijn aan het organiseren en aanpassen, maar wachten op antwoord van de regering wanneer we weer mogen beginnen. In de Ethiopische gemeente is het moeilijker, want we hebben daar kleine ruimtes zonder ramen. Bid voor wijsheid en creativiteit in het aanpassen aan de nieuwe beperkingen en mogelijkheden. Dat de zegen van onze Vader mag rusten ook op de kinderen!

Ik heb niet veel geschreven over het videowerk. Maar het werk in de studio gaat door. Ik ben druk om het digitale ‘videoarchief’ te reorganiseren, naast het gewone dagelijkse kantoorwerk, een enorme klus!Ik heb dit jaar geen vakantie genomen, om me niet de vele mogelijkheden van dit moment te laten ontglippen. “De komst van de Here Jezus is nabij” lazen we in de brief van Jacobus. Ik heb ook nog enkele dagen nodig deze maand om Josuè te helpen om zich voor te bereiden op zijn schoolexamen, dat door de COVID-19 uitgesteld is geworden tot eind september.Brenda is online begonnen met de lessen, zij staat voor drie vakken onvoldoende, is wel overgegaan, maar moet de achterstand inlopen. Voor Brenda ben ik op zoek naar een tweedehandscomputer en voor beiden heb ik de schoolboeken al gekocht, maar zoals gewoonlijk houd ik mijn hart vast. Ik wil jullie ook nog gebed vragen voor Sion, een meisje uit een Ethiopisch christengezin. Zij is pas 14 geworden. Zij is na de lockdowne periode niet meer teruggekomen naar de kerk. Is in een crisis die hoort bij haar leeftijd, maar voor de één is die zwarter dan voor de ander. Enkele dagen geleden bracht haar vader haar naar de ‘eerste hulp’. Zij had pijn op de plaats van haar hart. De dokter zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, het was ‘stress’. Op 14 september begint de school weer en Sion gaat nu naar een nieuwe school. Ze heeft er geen zin in, studeert liever thuis zoals in de lockdowne periode. Zij is erg onzeker. Zij heeft het nodig haar leven aan God toe te vertrouwen! Willen jullie ook haar dragen in gebed?

Ik ben blij mijn vreugde samen met jullie te mogen delen en genoeg om voor te danken dus, maar ook mensen om voor te bidden. Hartelijk bedankt ook voor jullie financiele ondersteuning die het me mogelijk maakt hier te mogen werken. Dat de vrucht en de vreugde over gebedsverhoringen ook jullie deel mogen zijn!

Een omhelzing van Jacoline