Kids

Kids & Youth » Kids

Contact de leider

  • Joëlle Zeggelaar - Boef

Voor de kinderen is er op zondagochtend tijdens de dienst een apart programma.

In de coronatijd is er om de week kinderdienst. In de agenda kunt u zien welke weken er kinderdienst is.

We verzamelen direct aan het begin van de dienst in de ruimtes van de kindergroepen. Kinderen van gasten zijn natuurlijk van harte welkom om met ons mee te doen! Het Welkomstteam helpt u en uw kinderen graag om de goede groep te vinden!

Tijdens de Kids-diensten staat de liefde van God centraal. We willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar de dienst komt. We zingen liederen, luisteren naar Bijbelverhalen, doen spelletjes en zijn creatief bezig.

De indeling van de Kids-diensten in Menorah is als volgt:

  • Benjamingroep (0 t/m 3 jaar)
  • Samuelgroep (basisschoolgroepen 1 en 2)
  • Discipelengroep (basisschoolgroepen 3 en 4)
  • Judagroep (basisschoolgroepen 5 t/m 7)
  • Jozuagroep (basisschoolgroep 8 en klas 1 en 2 van de middelbare school)

Heeft u vragen over onze Kids-diensten, dan kunt u contact opnemen met Sandra Pilon.