Kids

Kids & Youth » Kids

Contact de leider(s)

  • Sandra Pilon - Brinksma

Voor de kinderen is er op zondagochtend tijdens de dienst een apart programma.

Vanwege de Corona maatregelen zijn er op dit moment alleen op de zondagochtenden in de even weken Kids-diensten. U kunt ook in de agenda terugvinden op welke zondagen er Kids-diensten zijn. Kinderen van gasten zijn natuurlijk van harte welkom om met ons mee te doen!

We verzamelen direct aan het begin van de dienst in de ruimtes van de kindergroepen. De personen van het Welkomteam die bij de deur staan helpen u en uw kinderen graag om de goede groep te vinden!

Tijdens de Kids-diensten staat de liefde van God centraal. We willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar de dienst komt. We zingen liederen, luisteren naar Bijbelverhalen, doen spelletjes en zijn creatief bezig.

De indeling van de Kids-diensten in Menorah is als volgt:

  • Benjamingroep (0 t/m 3 jaar)
  • Samuelgroep (basisschoolgroepen 1 en 2)
  • Discipelengroep (basisschoolgroepen 3 en 4)
  • Judagroep (basisschoolgroepen 5 t/m 7)
  • Jozuagroep (basisschoolgroep 8 en klas 1 en 2 van de middelbare school)

Heeft u vragen over onze Kids-diensten, dan kunt u contact opnemen met Sandra Pilon.