Geven

We zijn op veel manieren met elkaar verbonden: in ons geloof in de onze Hemelse Vader, onze saamhorigheid, in ons gebed én in dankbaarheid. En omdat we geloven dat we ook met ons geld dankbaarheid en betrokkenheid mogen uiten, volgen hieronder de mogelijkheden om te kunnen geven.

Collectes

Als gemeente financieren we onze uitgaven door de overboekingen per bank en de collectes op zondag. Hiermee worden alle plannen uitgevoerd die in ons jaarplan staan. Het jaarplan staat ook op de Menorah-site. Uit de collectes en overboekingen per bank betalen we vaste lasten, zoals huisvestingskosten, salaris en de zendelingen, maar ook alle andere onderdelen van het jaarplan, dat is goedgekeurd door de ledenvergadering. Jaarlijks komt ongeveer €15.000 via collectes binnen en circa €180.000 via bankoverboekingen. Er kan tijdens een collecte geld gegeven worden via de GIVT-app, via de MijnGemeente-app of via de Menorah website. Dit laatste gaat dan via een Ideal-overboeking of door het invullen van een machtiging. Ook kan er natuurlijk contant geld gegeven worden in de schalen die worden doorgegeven door de rijen, of bij de deur na afloop, dit varieert. Dit geld wordt altijd door twee gemeenteleden geteld, secuur vastgelegd en elke maand afgestort naar de bankrekening van Menorah.

Lees hier meer informatie over de ANBI status van Menorah en informatie over fiscale gevolgen van geven.

Dankoffer

Daarnaast halen we in december het dankoffer op. Het dankoffer is een bijzondere collecte, waarmee we extra onze dankbaarheid aan God willen tonen. De bestemming varieert per jaar, maar tot nu toe is altijd een deel bestemd voor een extra gift aan onze zendelingen. De afgelopen jaren zijn er ook andere doelen ondersteund, zoals bijvoorbeeld de slachtoffers van de aardbeving in Albanië of extra verbouwingen in ons gebouw. De bestemming van het dankoffer wordt door het leiderschapsteam besloten en in de weken eraan voorafgaande aan de gemeente meegedeeld. Er zijn altijd twee zondagen in december voor dit doel bestemd. Welke dit precies zijn wordt ook nader toegelicht, maar meestal zijn dit de twee zondagen voorafgaande aan kerst. Alle bankoverboekingen in de héle maand december onder vermelding van “Dankoffer” tellen sowieso mee. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt de opbrengst bekend gemaakt en overgemaakt naar de gekozen doelen.

Kwartaalcollecte

In lijn met de extra collecte in december voor het dankoffer, reserveren we ook de laatste zondag van élk kwartaal voor een speciale collecte, de kwartaalcollecte. Dit is dus eind maart, eind juni en eind september. Ook dit betreft doelen die we niet uit de begroting van Menorah financieren, maar wel belangrijk vinden. Zo hebben we de afgelopen tijd in deze collectes (extra) geld opgehaald voor bijvoorbeeld Stichting Dak en Thuislozen Zorg Apeldoorn, het buurtwerk in Orden Buurtpalet, of het diaconaal fonds. Dat laatste is een fonds binnen Menorah, waaruit specifieke bijdragen voor hulpbehoevende gemeenteleden kunnen worden betaald. De diaken Zorg gaat hierover. Deze doelen worden ook tijdens de diensten voorafgaande hieraan aan de gemeente meegedeeld.


U kunt direct via Ideal uw gift geven. U gaat naar het formulier hieronder en kiest een doel en een bedrag. Via Ideal wordt u direct naar uw bank doorgestuurd om het bedrag over te maken.

U kunt al deze opties voor, tijdens of na dienst, een gemiste preek en de livestreams uitvoeren. We bidden u toe dat Geven een onderdeel mag zijn van een leven van Aanbidding.

 

€