Dienst op zondag

Elke zondagmorgen bent u van harte welkom. De dienst begint om 09.45 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Dienst op zondag

In de diensten staat de vraag 'Wat zou Jezus doen?' centraal.

Belangrijke elementen zijn zang, lofprijzing, aanbidding, profetie, gebed en woordverkondiging.

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan na het zingen van een paar liederen naar hun eigen groep. Hier kunnen ze ongestoord zingen, plezier hebben, praten en creatief bezig zijn. De kinderen worden in de hal opgevangen door de kinderleiding.

Als de dienst is afgelopen en u wilt napraten of voor u laten bidden, dan kunt u vooraan bij het podium iemand met een badge aanschieten.

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de zaal boven de trappen links en rechts voor een kop koffie of thee. Meestal is er ook wel iets lekkers bij.

De meest recente preken zijn hier te beluisteren.

Bijzondere diensten

Soms zijn de diensten bijzonder. Elke eerste zondag van de maand is er bijvoorbeeld avondmaal.

Verder worden er regelmatig doopdiensten gehouden. Volwassen en tieners kunnen zoch door volledige onderdompeling in een bad in het podium laten dopen om zo te laten zien aan mensen én de geestelijke wereld dat ze voortaan bij de familie van God horen. Het dopen is onderdeel van de dienst, en u mag daar gewoon bij zijn.