Wie wij zijn

 • Agenda

  apr
  27
  Begint om 10:00
  Gebouw Menorah
  apr
  29
  Begint om 09:45
  Gebouw Menorah
 • Laatste nieuws

  De kapsalon van DTZ is genomineerd voor de Ab Harrewijn Prijs.
  In 'Gelderse Koppen' (Omroep Gelderland): 'Plonia ten Voorde wast haren en fluistert hiermee respect in.' Bekijk het filmpje.
 • Laatste preek

  apr
  22
  Johan Smoorenburg
  Als volgelingen van Jezus worden we opgeroepen om vrucht te dragen, veel vrucht. Ons leven zou daarom in het teken moeten staan van vruchtdragen. Het gaat er dan niet zozeer om dat we iets bereiken . Iets voor anderen betekenen is dan van groter belang. Wat beteken jij voor de mensen waar je mee omgaat? Als je vrucht wilt dragen is het van belang om te groeien, is het van belang dat zaken als geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen, zichtbaar worden. Als deze zaken bij ons aanwezig zijn, kan het niet anders dan dat we vrucht dragen en iets betekenen.

Naar Matteus 5 vers 16:
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Wie wij zijn

Menorah betekent kandelaar, luchter of lichtdrager. Het is de gouden kandelaar met zeven lampen die licht gaf in het Heilige van de tabernakel en later in het Heilige van de tempel in Jeruzalem. De Bijbel noemt hem 'de lamp van God' (1 Samuel 3:3). Hij geeft aan dat God aanwezig is met Zijn Licht.

Licht is een belangrijk symbool in het jodendom. Op de eerste dag van de schepping sprak God Er zij licht. Zonder licht is er geen leven. Met de naam Menorah geven we aan dat God het Licht is voor Apeldoorn. En wij als gemeente ook.

We willen iedereen laten zien dat 'God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Menorah is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. De Bijbel is de basis en Jezus Christus heeft de leiding als hoofd van de gemeente.

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop christenen in de Bijbel als kerk met elkaar optrokken is hierin een voorbeeld.

Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om Gods Liefde uit te delen. Deze zendelingen worden financieel door Menorah ondersteund. We bidden voor ze, bezoeken ze en leven met ze mee.

Het gebouw van Menorah staat in het centrum van Apeldoorn. Daardoor kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms, waar iedereen welkom is voor een gesprek of een kop koffie.

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).