Over ons

 • Agenda

  aug
  9
  Begint om 10:00
  Satelliet locaties
  aug
  16
  Begint om 10:00
  Satelliet locaties
 • Laatste nieuws

  Volgens de huidige richtlijnen van het RIVM (medio juni 2020) biedt ons gebouw aan de Paslaan 11 onvoldoende ruimte om op zondagmorgen een dienst te houden waarbij alle gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Hierdoor staat het “elkaar ontmoeten” onder grote druk. Om dit zo goed als mogelijk te ondervangen zullen we vanaf juli gaan starten met het aanbieden van de zondagmorgen diensten in satelliet locaties.
  Mooie bloemen
 • Laatste preek

  jul
  26
  Rob van Os
  Jezus komt spoedig! Wat betekenen deze woorden die al zo'n 2000 jaar geleden werden uitgesproken? Hoe bedoel je spoedig?

Naar Matteus 5 vers 16:
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Wie wij zijn

Menorah betekent kandelaar, luchter of lichtdrager. Het is de gouden kandelaar met zeven lampen die licht gaf in het Heilige van de tabernakel en later in het Heilige van de tempel in Jeruzalem. De Bijbel noemt hem 'de lamp van God' (1 Samuel 3:3). Hij geeft aan dat God aanwezig is met Zijn Licht.

Licht is een belangrijk symbool in het jodendom. Op de eerste dag van de schepping sprak God Er zij licht. Zonder licht is er geen leven. Met de naam Menorah geven we aan dat God het Licht is voor Apeldoorn. En wij als gemeente ook.

We willen iedereen laten zien dat 'God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Menorah is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. De Bijbel is de basis en Jezus Christus heeft de leiding als hoofd van de gemeente.

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop christenen in de Bijbel als kerk met elkaar optrokken is hierin een voorbeeld.

Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om Gods Liefde uit te delen. Deze zendelingen worden financieel door Menorah ondersteund. We bidden voor ze, bezoeken ze en leven met ze mee.

Het gebouw van Menorah staat in het centrum van Apeldoorn. Daardoor kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms, waar iedereen welkom is voor een gesprek of een kop koffie.

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

 
Wat wij geloven
 
Diensten op zondag
 
Bestuur
 

De oudsten en diakenen vormen het bestuur van Menorah.
De leiding van de gemeente ligt in handen van de oudsten.
Hun namen zijn Johan Evenblij, Jaap de Rijk, Richard Bijl, Jos de Rijk, Evelien ten Voorde en Evert Jan ten Voorde.

De diakenen verzorgen de dagelijkse besturing van een aantal activiteiten binnen Menorah.
De diakenen zijn Rhodé Verkaar, Sandra Pilon, Jaco Monteny en Lewalt Eland.

Johan Evenblij (oudste)

Jaap de Rijk (oudste)


Richard Bijl (oudste)


Jos de Rijk (oudste)

Evelien ten Voorde (oudste)

Evert Jan ten Voorde (oudste)

Sandra Pilon
(diaken Kinder- en jeugdwerk)

Lewalt Eland
(diaken Financiën)
Jaco Monteny
(diaken Communicatie)

Rhodé Verkaar-Boef
(diaken Pastoraat)