Wie wij zijn

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 10:00
  Gebouw Menorah
  dec
  13
  Begint om 14:00
  Gebouw Menorah
 • Laatste nieuws

  Op zondag 10 september sprak Jan-Willem Grievink over "David als (Joods) Messias-voorbeeld". Die preek was de laatste in een serie van twaalf preken over David. In dit artikel geeft Jan-Willem een inleiding op de serie preken die via onze website nog steeds te beluisteren is.
  In 'Gelderse Koppen' (Omroep Gelderland): 'Plonia ten Voorde wast haren en fluistert hiermee respect in.' Bekijk het filmpje.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Bart Doornweerd
  God geeft ons in de Bijbel veel beloften. Kunnen wij rustig achterover zitten en wachten tot Zijn beloften ons in de schoot vallen? Of hebben wij een verantwoordelijkheid en taak om de beloften ons te kunnen toe-eigenen? In deze preek antwoorden die ons bemoedigen, troosten en aanmoedigen!

Naar Matteus 5 vers 16:
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Wie wij zijn

Menorah betekent kandelaar, luchter of lichtdrager. Het is de gouden kandelaar met zeven lampen die licht gaf in het Heilige van de tabernakel en later in het Heilige van de tempel in Jeruzalem. De Bijbel noemt hem 'de lamp van God' (1 Samuel 3:3). Hij geeft aan dat God aanwezig is met Zijn Licht.

Licht is een belangrijk symbool in het jodendom. Op de eerste dag van de schepping sprak God Er zij licht. Zonder licht is er geen leven. Met de naam Menorah geven we aan dat God het Licht is voor Apeldoorn. En wij als gemeente ook.

We willen iedereen laten zien dat 'God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Menorah is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. De Bijbel is de basis en Jezus Christus heeft de leiding als hoofd van de gemeente.

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop christenen in de Bijbel als kerk met elkaar optrokken is hierin een voorbeeld.

Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om Gods Liefde uit te delen. Deze zendelingen worden financieel door Menorah ondersteund. We bidden voor ze, bezoeken ze en leven met ze mee.

Het gebouw van Menorah staat in het centrum van Apeldoorn. Daardoor kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms, waar iedereen welkom is voor een gesprek of een kop koffie.

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).