Wie wij zijn

 • Agenda

  nov
  21
  Begint om 19:00
  Gebouw Menorah
  nov
  22
  Begint om 20:00
  Gebouw Menorah
 • Laatste nieuws

  Shine the Light of Christmas. 21 december 2019. Een concert van Graham Kendrick is een unieke kans om Kerst te vieren in een bijzondere sfeer. Een feest om niet meer te vergeten.
  Op donderdagmiddag 28 november komt de Jeugd van Vroeger opnieuw bij elkaar. Wij gaan met de MAF( Mission Aviation Fellowship) naar verre oorden.
 • Laatste preek

  nov
  10
  Johan Evenblij
  Als Petrus door de Heer Jezus wordt verteld dat hij binnenkort zal sterven, schrijft hij zijn 2e brief. Hij houdt zijn lezers voor hoe ze onbelemmerd toegang kunnen krijgen tot het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Belangrijke lessen, ook voor vandaag!

Naar Matteus 5 vers 16:
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Wie wij zijn

Menorah betekent kandelaar, luchter of lichtdrager. Het is de gouden kandelaar met zeven lampen die licht gaf in het Heilige van de tabernakel en later in het Heilige van de tempel in Jeruzalem. De Bijbel noemt hem 'de lamp van God' (1 Samuel 3:3). Hij geeft aan dat God aanwezig is met Zijn Licht.

Licht is een belangrijk symbool in het jodendom. Op de eerste dag van de schepping sprak God Er zij licht. Zonder licht is er geen leven. Met de naam Menorah geven we aan dat God het Licht is voor Apeldoorn. En wij als gemeente ook.

We willen iedereen laten zien dat 'God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Menorah is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. De Bijbel is de basis en Jezus Christus heeft de leiding als hoofd van de gemeente.

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop christenen in de Bijbel als kerk met elkaar optrokken is hierin een voorbeeld.

Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om Gods Liefde uit te delen. Deze zendelingen worden financieel door Menorah ondersteund. We bidden voor ze, bezoeken ze en leven met ze mee.

Het gebouw van Menorah staat in het centrum van Apeldoorn. Daardoor kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms, waar iedereen welkom is voor een gesprek of een kop koffie.

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).