Wie zijn wij?

Menorah is een kerk in het centrum van Apeldoorn, waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. De Bijbel is onze basis en wij volgen Jezus Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat God de wereld zo lief heeft dat Hij zijn enige Zoon Jezus heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft (Johannes 3:16).

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop de gelovigen in de Bijbel als kerk met elkaar omgingen is hierbij ons voorbeeld. Ook zijn wij een kerk voor jong & oud. Dit betekent dat we activiteiten hebben voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo is er bijvoorbeeld op de zondagochtend een apart programma voor kinderen en is er op donderdagmiddag voor de ouderen de Jeugd van Vroeger.

Gebed en aanbidding zijn belangrijke onderwerpen in onze kerk. Dit komt naar voren in onze dienst op zondagochtend en in diverse andere activiteiten.

Menorah betekent kandelaar. Het is een licht, en wijst naar het licht van God dat wij in Apeldoorn willen laten zien. Wij willen ons licht laten schijnen voor de mensen in Apeldoorn, zodat zij de Vader in de hemel leren kennen en de eer geven. (naar Mattheus 5:16).
Dat doen we vanuit ons pand in het centrum van Apeldoorn. Hier kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms; de deuren staan dan open en iedereen kan binnenlopen voor een gesprek of een kop koffie.  

Wij laten het licht van God ook buiten Apeldoorn zien. Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om daar het goede nieuws te brengen dat God zich opnieuw met mensen wil verbinden en Gods liefde uit te delen. We ondersteunen deze zendelingen financieel maar ook door voor ze te bidden, ze te bezoeken en met ze mee te leven. 

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Wat wij geloven

Bijbel

We geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. 

God

We geloven in één God . Hij is onze hemelse Vader en heeft ons lief boven alles. Hij is een God van genade. Hij gaf Zijn enige Zoon, Jezus Christus, die voor ons stierf aan het kruis. Daardoor kunnen wij weer zonder schuld bij God zijn. Gods genade geeft ons leven.

Jezus

We geloven in Jezus Christus. Hij is de Zoon van God en kwam naar de aarde om ons God te laten zien. Hij stierf voor ons, zodat wij verlost zijn van alles wat ons van God afhoudt. Jezus stond op uit de dood. Daardoor weten wij dat we met Hem zullen leven in eeuwigheid, bij God onze Vader.

Heilige Geest

We geloven in de Heilige Geest. Hij bevestigt ons dat wij kinderen van God zijn. Door Hem krijgen we kracht om Jezus te volgen in ons leven. De Heilige Geest deelt gaven uit. Die gaven helpen ons om God steeds meer te ontdekken, om te ontvangen wat Hij voor ons heeft en om Zijn genade te delen en verder te vertellen.

Mens

God houdt van ons, Hij heeft ons gemaakt. Hij wil een goed leven voor ons; een leven met Hem. Wat we ook gedaan hebben of hebben meegemaakt, door Jezus te volgen en aan te nemen als onze Redder kan God ons leven nieuw maken.

Lees meer over wat wij geloven.

Diensten

Elke zondagochtend om 10:00 uur begint onze dienst. U bent van harte welkom! De dienst duurt ongeveer anderhalf uur. De meest recente diensten zijn hier terug te kijken.

Belangrijke elementen in onze dienst zijn zang, aanbidding, onderwijs, gebed en profetie. De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan na het zingen van een paar liederen naar hun eigen groep. Hier kunnen ze ongestoord zingen, plezier hebben, praten en creatief bezig zijn. De kinderen worden in de hal opgevangen door de kinderleiding.

Diensten

Als de dienst is afgelopen en u wilt napraten of voor u laten bidden, dan kunt u vooraan bij het podium iemand van het nazorgteam aanschieten. Na afloop van de dienst bent u ook van harte welkom in de zaal boven de trappen links en rechts voor een kop koffie of thee en iets lekkers.

Bijzondere diensten

Soms zijn de diensten bijzonder. Elke eerste zondag van de maand is er bijvoorbeeld avondmaal. Ook worden er regelmatig doopdiensten gehouden. Volwassenen en tieners kunnen zich door onderdompeling in een bad in het podium laten dopen om zo te laten zien aan mensen én de geestelijke wereld dat ze voortaan bij de familie van God horen. Het dopen is onderdeel van de dienst, en u mag daar gewoon bij zijn.

Leiderschapsteam

De leiding van de gemeente ligt in handen van de oudsten. De diakenen sturen de programma's praktisch aan.

Hans Boef
Voorzitter Agendavergaderingen
Marion Bremer - Sint Nicolaas
Diaken Kids & Youth
Johan Evenblij
Oudste
Hans Haisma
Diaken Missionair
Esther de Jong- ten Voorde
Diaken Diensten & Events
Irene van Maastricht - Vlug
Oudste
Jakob Pilon
Oudste
Jos de Rijk - Blom
Oudste
Rhodé Verkaar - Boef
Oudste
Evert Jan ten Voorde
Oudste
Evelien ten Voorde - van Olst
Oudste
Jacomijn Zeijl - St.Nicolaas
Diaken Connect & Vorming