Zorg & Ondersteuning

Contact de teamleider

  • Evert Jan ten Voorde

Programma Zorg & Ondersteuning

 

Met het Programma Zorg & Ondersteuning helpen wij bezoekers met verschillende hulpvragen. We bieden zorg aan wie dat nodig heeft, net zoals Jezus als Herder zorgt voor zijn schapen.

Het Nazorg Team staat op de zondagochtend na de dienst en bij evenementen klaar om een luisterend oor te bieden, door te praten en te bidden met iedereen die daar behoefte aan heeft.

Ons Pastoraat Team voert pastorale gesprekken met gemeenteleden over allerlei onderwerpen. Dit is vaak een wat langer traject. Daarnaast ondersteunt het pastorale team andere teams in hun pastorale taken.

Team ondersteuning biedt de benodigde praktische ondersteuning aan bezoekers. Er zijn verschillende soorten ondersteuning mogelijk afhankelijk van de situatie.

Meer info?
Klik hieronder op de tegels voor meer informatie over de verschillende teams uit het Programma Zorg & Ondersteuning

 


Nazorg
Ondersteuning
Pastoraat