Vorming

Connect & Vorming » Vorming

Contact de teamleider

  • Bas Moes

Welkom op de MenorahVORMING pagina! Ons motto: groeien in geloof. Dat doen we door onderwijs en cursussen voor verschillende groepen. We leren de principes van Jezus beter te begrijpen en in praktijk te brengen en zo te groeien in ons geloof.

 

Reis door de Bijbel! 

Het Verhaal van de Bijbel

De Bijbel is niet alleen een verzameling boeken. Er is een rode draad van Gods redding zichtbaar van begin tot eind! Je kunt de studies hier terugkijken of andere info terugvinden bij de Bijbelboeken.

De brieven van Paulus deel 1

 

Bekijk deze playlist met de studieavond over de brieven van Paulus door Lewalt Eland. De Bijbelboeken Galaten, 1 en 2 Thessalonisenzen, 1 en 2 Korinthiërs en Romeinen worden behandeld. De playlist is aangevuld met video's van The Bible Project over de brieven van Paulus. 

https://youtube.com/playlist?list=PLhVd_O7N79p7-N7YF1GQCNTE_u6BU-6cC&si=OOSx4PLVMNjVm4U3 

De Dichterlijke Boeken

 
De Dichterijke Boeken

 

Het Verhaal van de Bijbel: een introductie op de Bijbelboeken

 

Verantwoord Bijbellezen

 

 

Cursussen in Menorah

De volgende cursussen worden op een later moment weer ingepland. Houd deze pagina in de gaten voor het actuele aanbod. 

Alpha-cursus

Kennis maken met het geloof. Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kun je zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes praat je erover door. 


Alpha Youth

Voor iedereen tussen de 12 en 20 jaar. Ontdek het leven, geloven en God! Alpha Youth Film Series. 

 


 

Als de volgelingen van Jezus met Hem spreken over leiderschap zegt Jezus het volgende: "Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet". We hebben de cursus "Groeien in Leiderschap" genoemd en geloven dat leiderschap bestaat uit dienen! De cursus bestaat uit 20 avonden. Tijdens 10 avonden wordt gesproken over een onderwerp waarna er vervolgens 10 verwerkingsavonden zijn waarbij je met elkaar spreekt over het behandelde onderwerp. Wat vond je ervan? Ga je er iets mee doen? Waarom wel of waarom niet? Interactieve avonden waarbij we ons aan elkaar scherpen. Om te voorkomen dat het blijft bij theorie gaan we het geleerde in praktijk brengen. Hierbij worden de cursisten gecoacht door een zelf te kiezen coach. Hoe dit gaat uitpakken is ook onderwerp van bespreking tijdens de verwerkingsavonden.