Connect & Vorming

Contact de teamleider

  • Jacomijn Zeijl - St.Nicolaas

Programma Connect & Vorming

Het programma Connect & Vorming is gericht op verdere groei van Menorah als kerk en iedereen die daar deel van uitmaakt. Deze groei vindt plaats door ontmoeting in kleinere groepen én door onderwijs.

Team Connect Groepen zorgt ervoor dat wij in kleinere groepen kunnen samenkomen, waarin we oog voor elkaar hebben en samen groeien in onze relatie met God.

Speciaal voor de 60 plussers is er Team Jeugd van Vroeger. Zij organiseren maandelijks een gezellige, opbouwende en leerzame middag voor de ouderen en ondersteunen hen (ook geestelijk) in het ouder worden.  

De Bezoekteams bezoeken alle gemeenteleden af en toe. Oudere en zieke gemeenteleden worden vaker bezocht door speciale bezoekteams. Als er een baby is geboren, gaat een speciaal bezoekteam op kraambezoek.

 

Het Vorming team biedt verschillende cursussen aan, waardoor gemeenteleden, maar ook gasten van buiten de gemeente, kunnen groeien in hun relatie met God. Dit team denkt mee over het gemeentebrede onderwijs en over de trainingsmogelijkheden van de andere teams.

Het Bibliotheek team levert een bijdrage aan het stimuleren van geloofsgroei door na de dienst opbouwende literatuur aan te bieden, voor zover mogelijk aansluitend bij het thema van de dienst. 

Meer info?
Klik hieronder op de tegels voor meer informatie over de verschillende teams uit het Programma Connect & Vorming.

 


Beleven in geloof
Bibliotheek
Jeugd van Vroeger
Vorming