Avondmaal

Betekenis van het avondmaal

Met Goede Vrijdag gedenken we dat Jezus Christus voor onze zonden stierf aan het kruis, en ons door zijn dood verzoening bracht met God de Vader. Juist deze dag beseffen we de rijke betekenis van de avondmaalsviering. Voor onkerkelijken is het avondmaal vaak maar een raadselachtig gebeuren. Voor christenen is het echter een viering van de kern van het evangelie: het nieuwe verbond met God, in het bloed van Jezus Christus. En ook al gebruiken verschillende groepen christenen verschillende benamingen – eucharistieviering, tafel of maaltijd des Heren, communie – het offer van Jezus staat centraal.

Jezus stelde het sacrament van het avondmaal in tijdens de laatste Pesach-maaltijd die Hij met zijn discipelen op aarde vierde. Dit plaatst het avondmaal direct in een bepaalde context, namelijk die van verlossing en bevrijding. (...)  Met het avondmaal maken we zichtbaar dat Jezus Christus, de Zoon van God, stierf en aan het kruis zijn bloed voor ons vergoot. Iedere keer dat we dat doen, doen we het in herinnering aan Hem. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus voor ons stierf als zondaars.

Uit: Betekenis van het avondmaal: Goddelijk priesterschap hersteld in jou! derekprince.nl.