Waterdoop

Maak volgelingen, doop ze en onderwijs ze.

Waterdoop

Een van de laatste gesprekken die Jezus met zijn volgelingen heeft, wordt door Matteüs, een volgeling van Jezus, als volgt weergegeven: “Jezus​ kwam dichterbij en zei tegen de ​leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn ​leerling​ kan worden. Jullie moeten de mensen ​dopen​ in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​heilige​ Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’

Een meervoudige opdracht: maak volgelingen, doop ze en onderwijs ze.

Over de waterdoop zijn boeken volgeschreven en worden nog altijd verhitte discussies gevoerd. Daar gaan we niet aan meedoen. Onderstaand vragen met daarop antwoorden. Heb je na het lezen nog vragen, neem contact op!

1. Waarom zou ik me laten dopen?

Omdat Jezus het van je vraagt (Matteüs 28: 18-20) en je Hem wilt gehoorzamen.

2. Wanneer moet ik me laten dopen?

Eigenlijk zo snel mogelijk nadat je hebt besloten om Jezus te gaan volgen! Lees eens Handelingen 10:44-48 en Handelingen 2:38.

3. Wat houdt de doop in, waar staat de doop symbool voor?

In Romeinen 6: 3-5a staat: “Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood”. De doop symboliseert het begraven van je zondige leven en het opstaan uit de dood met een nieuw leven dat Jezus zal volgen.

In Galaten 3:26 en 27 lees je:  “Jullie zijn allemaal ​kinderen​ van God, omdat jullie geloven in ​Jezus​ ​Christus. Jullie zijn ​gedoopt​ in zijn naam. Door jullie ​doop​ zijn jullie helemaal bij hem gaan horen.  

In 1 Petrus 3:21 lees je: “Nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop wast niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort”. In andere vertaling staat in deze tekst dat de doop een vraag aan God is om een goed geweten. Als je gedoopt bent, heb je gekozen om een nieuw leven te leiden, een leven waarin zonde je niet meer aanklaagt en daardoor je geweten je ook niet meer aanklaagt.

4. Hoe dopen wij?

Wij dopen door iemand volledig onder water te dompelen. Zo werd Jezus gedoopt en dat is ook de oorspronkelijke betekenis van het wordt dopen, onderdompelen.

5. Wie dopen wij?

Wij dopen op grond van iemands geloof. Als je dus kunt vertellen over je geloof in Jezus en je bent bereid om Jezus als Heer van je leven te volgen, kun je gedoopt worden.